ESPERIENTZIAK PBan Pobreen aldeko Munduko III. Eguna dala-eta. 2019

Experiencias UP con motivo de la III Jornada Mundial de los Pobres 2019

Izenburua - Título *

Izena edo esperientzia-mota, goiburua… - Nombre o tipo de experiencia, lema....

Lekua - Lugar *

Lurraldea, PBa,…Territorio, UP,...

Hartu-emonerako persona - Persona de referencia *

Izena eta hartu-emonerako bidea - Nombre y contacto

Ikaskuntzak - Aprendizajes *

Alderdi positiboak, emaitzak,… - Aspectos positivos, resultados

Artxiboak erantsi - Adjuntar archivos

Argazkiak, agiriak,… - Fotos, documentos,....